A. Becher – wrocławski architekt modernistyczny, najprawdopodobniej pierwszy projektant radlińskiej Kolonii Emma.

W. Müller (1871-1912) – niemiecki architekt. Kształcił się w Akademii Budownictwa w Berlinie. Od 1904 r. współwydawca pisma „Der Baumeister” oraz wykładowca w szkole rzemiosła artystycznego w Charlottenburgu. Autor wielu budowli użyteczności publicznej oraz dużej ilości pałaców i willi, wykonanych na zamówienie właścicieli ziemskich i przemysłowców. Na zlecenie F. von Friedländera -Fulda zaprojektował również willę dla dyrektora kopalni „Emma”, Rudolfa Wachsmanna. Obecnie w obiekcie mieści się Restauracja „Górnicza Strzecha”.

Hans_PoelzigH. Poelzig (1869-1936) niemiecki architekt modernistyczny. Po studiach w Charlottenburgu pełnił funkcję państwowego radcy budowlanego, następnie pracował jako nauczyciel w Szkole Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu. W latach 1903-1916 dyrektor Szkoły. Był również architektem miejskim w Dreznie i wykładowcą tamtejszej politechniki. Od 1920 profesor w berlińskiej Pruskiej Akademii Sztuki oraz na Politechnice w Charlottenburgu. Projektant wielu budowli przemysłowych, biurowców, kin, teatrów czy osiedli mieszkaniowych. Poelzig po śmierci Müllera przejął obowiązki koordynatora architektury Rybnickiego Gwarectwa Węglowego. Zachowały się do dziś niezrealizowane projekty Poelziga, dotyczące rozbudowy osiedla.  Na terenie kopalni „Marcel” zachował się do dziś szyb kopalniany „Wiktor”, zaprojektowany przez architekta.

szyb

(Theodor Heuss: Hans Poelzig. Bauten und Entwürfe eines deutschen Baumeisters, Berlin 1939, s. 89)

 

Be Sociable, Share!
     

    Comments are closed.

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.