Mecz przy dzisiejszej ul. Mariackiej. W tle - nieistniejące już dziś budynki Emmy (tzw. Bottrop).

Be Sociable, Share!
     

    Comments are closed.

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.